söndag 23 oktober 2016

På förekommen anledning

"I de antika berättelserna om förvandlingar övergick den mänskliga formen i växters eller ryggradsdjurs. Ovidius, och efter honom renässansmåleriet, har på ett makalöst sätt skildrat hur grenarna tränger fram ur Daphnes fingertoppar och hur rötterna gör hennes fötter orörliga och håller fast henne vid marken. La Fontaine talar till oss om Odysseus manskap som transformerats av Kirke:

De lejon, björnar, elefanter blivit.

Till denna långa mytologiska lista som den europeisk traditionen bevarat intakt, har den moderna litteraturen inte kunnat lägga till något alls, förutom - och detta är betecknande - förvandlingen till skalbagge. Eugène Ionescos noshörning är dess mest kända variant. Men det är Kafka som var den förste att se att det moderna samhällets ångest härrör ur dess tvekan mellan den ryggradsförsedda, vertikala mänskliga formen och dess ständigt hotande övergång till det viskosa och inkapslade tillstånd som präglar musslor, räkor, krabbor och löss. Det finns ingenting mer skrämmande i människans historia än denna moderna regression, från en morfologi anpassad till frihetens öppna himmel och skogar, och till att betrakta stjärnorna, till denna andra, som är ett fossil av svunna geologiska och oceaniska eror. För tron på mänskligt framåtskridande finns det ingenting grymmare än att kontemplera det öde som drabbade Weimarrepubliken, vilken bryskt förvandlades till en gigantisk och vildsint hummer av stål, eller för den delen Frankrikes tredje republik, som då den förlorat plötsligt blev en övermogen mollusk. Och fortfarande finns det ett förfärande stort antal sådana politiska odjur som helt eller till hälften genomgått en förvandling. Inget kan fullständigt garantera oss, inte ens i det tempererade klimatet på Nordatlantens båda sidor, att vi inte en morgon läser i tidningen att även vårt öde är förseglat. Trots att de var trogna Montesquieu kunde inte ens de förenta staternas grundarfäder förutse den samhälleliga och moraliska kollaps som följer med den moderna konsumtionen och kommunikationen och hur de lägger grunden för en metamorfos. De hade bara tillgång till Ovidius Metamorfoser.
       Det som gäller för samhällskroppen gäller även deras enskilda medlemmar, betraktade för sig och inte sammanblandade och stelnade i sociologiska grupper. Det finns medborgare med ryggrad och det finns andra som bara har ett skal. Den liberala demokratin, vars lagar och institutioner förpliktigar dess medborgare till att stå upprätt och handla fritt, har behov av de förstnämnda och av deras oberoende, ty tillsammans med lagstiftarna är det de som ställer sig mellan det lättjefulla köttet och dess framväxande skal. En av de saker som skiljer en liberal demokrati från en folklig är att den ena, som dess namn antyder, är kapabel att forma fria människor. Förutom sina lagstiftare har alla liberala demokratier haft till sitt förfogande oberoende röster och tankar som övervakar samhällets moraliska tillstånd, och som på så vis varit frihetens kliniker. Dessa 'engagerade betraktare', för att använda Raymond Arons vackra definition, utövar en auktoritet både mot staten, som alltid frestas till machiavellism, och mot civilsamhället, som ständigt lockas av den frivillig träldomen. De liberala demokratierna är oskiljaktiga från en liberal utbildning [dvs. 'liberal education', ö.a.] som inte endast gynnar framträdandet av detta slags väktare, utan också skapandet av en upplyst allmän opinion som stöttar och avlöser dem. Den första uppgiften för en totalitär regim är att undanröja detta hinder för dess planer, genom att kalla det 'jude', 'borgare', 'mandarin', 'svin' och andra skällsord ur det politiska spelet som vi blivit bekanta med. Varken mångfaldigandet av kommunikationssystem eller av 'kultur'-faciliteter kommer att kunna ersätta den moraliska och intellektuella disciplin av vilken denna andens magistrater och deras publik inombords är sammansatta. Den teknologiska illusionen, liksom den kulturpolitiska, maskerar för oss de verkliga krav som en liberal utbildning ställer på oss, och får oss att glömma den väsentliga funktion den fyller i frihetens politiska ekonomi."      

(Marc Fumaroli, L'Etat culturel)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar