söndag 26 juni 2016

Vårt behov av Molière

”Att älska Molière, det är att i sig själv äga en garanti mot en hel del brister, mot många tankemässiga risker och fel. Framför allt innebär det att inte älska det som är oförenligt med Molière, allt som var motsatt honom i hans tid, och allt som han skulle finna svåruthärdligt i vår egen. Att älska Molière, det är att för alltid vara botad från, inte det låga och skändliga hyckleriet, men från fanatismen, intoleransen och den typen av stelhet, från det som får en att förbanna och fördöma [...] Att älska Molière, det är att vara skyddad från, och på tusen mils avstånd från denna kalla, torra och grymma politiska fanatism, som inte skrattar, som känner medlemmarna av sin sekt, och som under förevändning av puritanism finner ett sätt att förstelna och kombinera allas harm, att i en förbittrad lära kombinera alla tiders hat, hämndkänslor och jakobinism. Å andra sidan innebär det att inte vara mindre avlägsen från dessa fadda och tröga själar som vid ondskans åsyn varken förmår uppröras eller hata...”


(Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, 13/7 1863, min kursiv)        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar