onsdag 17 september 2008

Holbergpriset till Fredric Jameson

Det prestigefyllda Holbergpriset går i år till den amerikanske kulturteoretikern fredric R. Jameson. Prissumman är ofantlig (4.5 miljoner nkr) och raden av tidigare pristagare inkluderar bl a Jürgen Habermas och Julia kristeva. Det är glädjande att priset går till Jameson, som utan tvekan förtjänar det. Utan att man behöver hålla med honom i allt måste man beundra en teoretiker som så envist håller fast vid försöket att överblicka den globala kulturen i dess helhet. Det har sagts att ingen längre kan göra anspråk på att ha läst alla böcker, att besitta summan av vetande. Jameson kommer läskigt nära. Det häpnadsväckande med Jamesons skrifter är att de kombinerar en enorm intellektuell rörlighet (han tycks veta allt) med en intim detaljkännedom om konstverk eller filosofiska teorier. Han är oerhört svårläst, men inte på grund av enskilda dunkla textställen, utan på grund av den strävan till totalitet som är hans utgångspunkt. Varenda faktor av betydelse för ett kulturteoretiskt resonemang historiseras och visar sig vara en tillfällig, begränsad men nödvändig del i en dialektik som Jameson försöker konstruera. Det innebär att enskilda delar av ett resonemang, som bara behandlar en liten faktor, gärna sväller ut till digressioner på ett femtiotal sidor. Jameson visar att den historiska syntesen är möjlig, samtidigt som de uppenbara mödorna i dess konstruktion låter oss ana att dess relevans kanske försvagats. Vilket inte innebär att det inte skulle vara mödan värt att följa honom. Hans något Quijotiska ställning i samtiden som en dialektikens försvarare innebär också att hans texter kan ge oss en typ av insikter som andra teorier inte ger. Och om man har lust att betrakta ett intellekt som obehindrat - men utan charlataneri - rör sig mellan de provensalska trubadurerna, videokonst, science fiction, Balzac, arkitekturteori, stilistiska egenheter i modern fransk prosa, medeltida bibelexegetik och mycket mer, måste man ovillkorligen läsa Jameson. Möjligen är han den siste encyklopedisten.
(en kort videointervju finns på Holbergprisets hemsida: www.holbergprisen.no)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar